Vår odling

VÅR ODLING

Vi odlar med RAS teknik (recirculating acuaculture system), vilket innebär ett recirkulerande vattenbruk. I korthet går det ut på att vattnet cirkulerar hela tiden och renas kontinuerligt genom olika filter. Allt vatten renas i tre steg - trumfilter, biofilter och UV filter. Det är alltså ett intensivbruk, som använder odlingsvattnet om och om igen. Den vattenmängd som fisken tar upp, som avdunstar och går ut med slammet från bassängerna, ersätts kontinuerligt med nytt vatten. Processen övervakas dagligen och garanterar att syrehalter, pH, fodermängder etc. är optimala. Odlingen är inomhus och värms upp med spillvärme. Vi använder dricksvatten från kommunen. Vårt system möjliggör året runt produktion med låg miljöpåverkan och minimal påverkan på det vilda fiskbeståndet.

VÅR FISK

Vi odlar tilapia (Oreochromis niloticus) som är populär matfisk globalt. Det är en sötvattenfisk som finns naturligt i sjöar och vattendrag i Afrika och Mellanöstern. Den är populär att odla då arten är tålig, har snabb tillväxt och trivs bra i stim, vilket passar vår odling. Den har mycket bra mat/vikt-förhållande. Fisken växer från yngel till slakt på ca 7 månader och har då uppnått en vikt på ca 500 gram. Tilapia är en herbivor- omnivor (livnär sig på både animalisk och vegetarisk föda). Det gör att vi kan använda ett foder med högre andel vegetabilier, vilket är positivt ur miljösynpunkt.


Tilapia tillagas som våra vanligaste matfiskar. Köttet är fast och vitt, med inslag av röda strängar. Smaken är mild och neutral vilket gör att den kan tillagas på väldigt många sätt. TIlapia odlad recirkulerande är grönlistad i WWF VÄrldsnaturfondens fiskeguide. Så vi vågar påstå att du kan äta vår fisk med gott samvete.

Copyright @ All Rights Reserved